VÅRE TJENESTER

synsundersøkelse

Hvorfor skal du undersøke synet ditt?

Synet er din viktigste sans. Omtrent 80% av alle sanseintrykk kommer via øynene, og de er verdt å ta vare på. Alle vil på et eller annet tidspunkt få utfordringer med synet. Det kan være problemer med å se klart i trafikken, lese små skrift eller fungere optimalt på jobb fremfor skjermen. Synet endrer seg hele livet, og vi tilbringer stadig mer tid på digitale medier. Dette stille store krav til øyne og syn.

En synsundersøkelse er mye mer enn å måle riktig brillestyrke. Vi spør om øyehelse og generell helse, symptomer og plager. Tidligere brille og kontaktlinsebruk, arbeidssituasjon, fritidsinteresser og daglige gjøremål. Alt dette gir oss et grunnlag for å kunne anbefale den beste og mest komfortable løsningen for deg og ditt behov.

Ved hjelp av moderne utstyr kontrollerer vi også øyehelsen din. Målingene tilpasses den enkelte. Måling av trykket i øyet og fotografering av netthinnen er viktige undersøkelser som gjøres på de fleste. For noen kan det være aktuelt med undersøkelse av tørre, såre eller rennende øyne, hos andre kreves det en grundig utredning av samsynet. Underveis i undersøkelsen vil vi informere om hva vi gjør og hva vi kommer frem til. Så vil vi sammen med deg finne den løsningen som passer best for deg.

Kjenner du deg igjen i et eller flere av punktene under?

En grundig synsundersøkelse kan gi deg et Nytt Syn og en mer komfortabel hverdag!

Husk at vi er fleksible på åpningstider!

Tørre øyne

Ubehag, svie eller følelse av rusk i øynene? Renner tårene, eller kjennes øyet tørt ut? Er synet varierende eller blir du blendet av lys? Alt dette kan skyldes tørt øye.  

Tørt øye kan enten skyldes at det produseres for lite tårer, eller kvaliteten på tårene er dårlig og tårefilmen fordamper for fort. Tårefilmen er ikke bare saltvann, den består av tre lag, og alle tre lag må fungere for å opprettholde et fuktig og sunt miljø på øyet. Tørre øyne er en sykdom i tårene og øyets overflate som kan resultere i ubehag, synsforstyrrelser, ustabil tårefilm og i noen tilfeller skade på øyets overflate. Et tørt øye vil gi økt saltinnhold i tårefilmen og kan føre til infeksjon i øyet. Tørre øyne bør og kan behandles. Behandlingen tilpasses årsak og alvorlighetsgrad. Derfor er det viktig med en grundig undersøkelse for å avdekke hvor utpreget problemet er og hva som er den underliggende årsaken.  

Så om dine øyne ikke kjennes komfortable ut, ikke nøl med å ta kontakt. Unni har videreutdanning i tørt øye og dette er også et av emnene som hun nå studerer i forbindelse med master-utdanningen. Vi ønsker å hjelpe nettopp dine øyne en bedre hverdag.  

Noen av årsakene til tørre øyne er:

  • For liten tåreproduksjon på grunn av underliggende sykdom
  • Dårlig kvalitet på tårefilmen, for eksempel for liten produksjon av tårefilmens ytterste lag. Dette er et oljelag som produseres i kjertler i øyelokket, og en ustabil oljefilm vil resultere i for høy fordampning og tørt øye
  • Infeksjoner eller midd i øyelokk eller øyevipper
  • Tørt miljø
  • Dårlig blunking, eller at man sover med øynene åpne

Attester til førerkort

Vi hjelper deg med attestene du trenger

Enten du er en ny eller erfaren sjåfør, er godt syn med god visus og et godt synsfelt viktig. Trenger du attester i forbindelse med oppkjøring eller fornyelse av førerkort så kan vi hjelpe deg det med dette.

Undersøkelser viser at alt for mange bilførere ser for dårlig, ofte på grunn av feil briller. Dette reduserer trafikksikkerheten både for føreren og for andre trafikanter. Synet endres gradvis, og det er vanskelig å selv oppdage endringer. Vi oppfordrer derfor alle til å kontrollere synet regelmessig, for egen og andres sikkerhet, og for å kunne bevare et best mulig syn hele livet. 

Ønsker du mer detaljer kan du se: Forskrift om førerkort fra Lovdata.

Henvisning

Ved mistanke om øyesykdom eller annen sykdom som krever behandling henviser vi videre til riktig instans. Ved mistanke om øyesykdom vil dette være øyelege, ved mistanke om andre tilstander som for eksempel høyt blodtrykk eller diabetes vil vi henvise lege. All henvising skjer etter samtykke fra deg som pasient.