Øyets utvikling

Små barn

Barn er født med nokså dårlig syn som gradvis blir bedre. Det er viktig at forholdene ligger til rette for dette, og hos nyfødte undersøkes derfor at de har en normal «rød refleks», for å avdekke eventuelle medfødte avvik. Ved 4-års alder kontrolleres synet på helsestasjon. Her vil grove synsfeil kunne oppdages og barnet vil da bli henvist videre til øyelege. Etter dette er det foreldrenes ansvar å følge opp synet til barnet. Da er det viktig å huske at synet er i stadig utvikling.

I skolealder vil noen få utfordring med lesing og skriving, og skolen vil da gjerne anbefale synsundersøkelse. Vi anbefaler at man tidlig har kontroll på at synet er i orden, for å unngå unødvendige plager. Små barn er utrolig flinke til å kompensere for dårlig syn, og det kan være overraskende vanskelig å fange opp at dette er en utfordring. Ofte vet hverken ungen selv eller de nærmeste at synet er dårlig. En kontroll hos optiker vil være en bekreftelse på at alt er i orden, eller man vil kunne gi tidlig hjelp der dette kreves. Godt syn er viktig både for læring og for motorisk utvikling.

Fra 5 års alder har optikere med godkjenning lov til å bruke øyedråper ved undersøkelse av barn. Disse hjelper oss med å måle korrekt styrke, og er ofte nødvendig for et sikkert resultat.

Tenåringer og unge voksne

De fleste barn er langsynte. Dette vokser de gradvis av seg, og i tenårene blir stadig flere nærsynte. Dette er et resultat av en endret livsstil, og det er ingen tvil om at økende bruk av digitale medier gir utfordringer for synet vårt. For mange blir uklart syn, tretthet, hodepine og konsentrasjonsproblemer et resultat av dette. Utviklingen går fort, og dette gjelder også brilleglass. En grundig undersøkelse og brilleglass tilpasset den enkelte vil kunne gi mindre anstrengelser og et mer behagelig syn i mange situasjoner.

Voksne (ikke fullt så unge voksne)

Rundt 40-45 års alder skjer det en betydelig forandring i synet. Linsen i øyet mister sin elastisitet, og det å skifte fokus mellom avstand og nært blir en utfordring. For noen kommer problemene gradvis over lang tid, for andre oppleves det som om synet raskt blir betydelig dårligere.

Løsningen er briller eller linser som kompenserer for redusert evne til å fokusere. Her finnes det et bredt utvalg løsninger, og en grundig synsundersøkelse og gjennomgang av synsbehov både privat og på jobb danner grunnlaget for en riktig og komfortabel løsning.

Enkelte slutter helt eller delvis med synskrevende oppgaver som et resultat av dette, mange ganger ubevist. Det syns vi ikke er den beste løsningen.

  • Leser du mindre
  • Kjører mindre
  • Sluttet med håndarbeid
  • Trenger mer lys

Kanskje det er på tide å sjekke synet?

Ord og begreper

Visus

Visus er et mål for hvor klart du ser på en gitt avstand. Visus 1,0 regnes som et «normalt syn», og visus 0,5 betyr at du ser omtrent halvparten av det «normale». Hos mange måler vi også visus bedre enn 1,0. Visus 0,5 er krav for førerkort klasse B, og visus 0,8 er et krav for tyngre kjøretøy. Vi anbefaler av trafikksikkerhetsmessige årsaker et bedre syn enn dette bak rattet. Personer som ikke kan oppnå visus bedre enn 0,3 med briller eller linser defineres som svaksynte.

Langsynt

Langsynte ser gjerne godt på lang avstand og kan også se godt på nært hold, i alle fall så lenge langsyntheten og alderen ikke er høyere enn at man kompenserer for denne. Er du litt langsynt og har en allsidig hverdag er langsyntheten trolig ikke et problem. Jobber du mye på nært (for eksempel lesing eller skjerm) kan langsyntheten gjøre deg sliten, ukonsentrert eller gi hodepine. Kanskje er det vanskelig å huske det du har lest? Er du mer langsynt, eller har levd noen tiår, blir det uklart på nært og kanskje også på avstand. Dette korrigeres da med plusstyrke.

Nærsynt

Nærsynte ser godt på nært hold, men uklart på avstand. Nærsynthet krever korrigering med minusstyrke. Er du nærsynt -1,00 er avstandssynet ditt omtrent halvparten av det normale, med -2,00 omtrent en fjerdedel. Mange har en oppfatning av at nærsyntheten forsvinner når man blir eldre. Dette stemmer ikke, men nærsynte vil fortsette å kunne se godt på nært uten briller, mens de som ikke er nærsynte vil få behov for briller eller linser til for eksempel lesing.

Astigmatisme – skjev hornhinne

Skjeve hornhinner er vanlig. Svært forenklet kan du tenke at fremre del av øyet ikke er helt rundt, men formet som et egg. Hornhinnen er krummere i en retning enn den andre. Dette medfører at lyset ikke treffer i et klart punkt på netthinnen, og synet blir uklart på alle avstander. Skjeve hornhinner korrigeres enkelt med brilleglass eller kontaktlinser.

Presbyopi (når armene blir for korte)

Med årene mister linsa i øyet sin elastisitet og blir stiv. Dette medfører at evnen til å fokusere på nært forsvinner. Tilstanden starter rundt 40-års alderen og blir gradvis verre til midt i 60-årene. Gradvis må man holde det skal skal lese lengre unna, teksten virker mindre og små detaljer på nært blir uklare. Det kommer stadig nye og bedre produkter, og progressive brilleglass eller progressive kontaktlinser vil for de fleste være den beste løsningen til daglig bruk.

Samsyn og skjeling

Dersom musklene i øynene ikke samarbeider perfekt, vil hjernen få problemer med å gjøre synsinntrykket om til et klart bilde. I noen tilfeller gjør dette at synet blir uklart, bokstavene hopper eller at det blir slitsomt å utføre synskrevende oppgaver som lesing og bilkjøring. I andre tilfeller får man dobbeltsyn, eller man kan miste synsinntrykket fra et øye slik at man ikke får et normalt dybdesyn.

Dårlig samsyn kommer i en rekke varianter, og kan gi store plager. Ofte er det ikke synlig for andre, og mange sliter med samsynet uten å være klar over det selv. Dårlig samsyn bør trenes eller korrigeres for å gi deg en bedre hverdag.

Svaksynt

Uansett hvor høy styrke du har og hvor dårlig du ser uten briller eller linser, så er du ikke svaksynt hvis du ser godt med disse. Men det finnes mange som aldri kan se godt.
Mange vil ha hjelp av sterkere briller som forstørrer skriften på nært og hjelper til med å utnytte den synsresten man har. Det finnes også kikkertløsninger som kan hjelpe. Alle som er svaksynte kan få hjelp til å finne de synshjelpsmidlene de kan ha nytte av. Vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med synskontakt i kommunen eller hjelpemiddelsentralen for å få utredning i forhold til hjelpemidler.

Blindeforbundet er en organisasjon som ikke ønsker seg flere blinde og svaksynte, men som jobber aktivt for å hjelpe sine medlemmer. Alt for mange kjenner ikke til hvilke hjelpemidler som finnes, og i hvor stor grad det er mulig å lære seg knep som gjør hverdagen enklere hvis synet er redusert. Sjekk ut mer på blindeforbundet.no, eller kom innom for en prat!

Brilleløsninger

Brilleglass finnes i et hav av varianter og kvaliteter. Vi har bred erfaring og et genuint ønske om å levere den mest komfortable løsningen for deg og ditt behov. En grundig synsundersøkelse og innsikt i dine daglige gjøremål gir oss grunnlaget for å kunne anbefale deg den riktige løsningen. Alle våre brilleglass er fra Zeiss Vision.

Enstyrkebriller

Med begrepet enstyrke menes at glasset har samme styrke i hele glasset, i motsetning til flerstyrkeglass som har mer plusstyrke nederst i glasset. En enstyrkebrille kan være for både kort og lang avstand, og fungerer både for nærsynte, langsynte og for korrigering av skjev hornhinne. Enstyrkebriller brukes for de som har samme styrke på avstand og nært, til de som kun trenger briller til for eksempel bilkjøring og TV, eller en ren lesebrille. Noen har av ulike årsaker utfordringer med flerstyrkeglass, da er ofte løsningen to par briller, en for avstand og en for nær.

Digital Lens

Dette er et brilleglass som er skapt for den moderne verden. PC, nettbrett og smarttelefoner er blitt en del av hverdagen og utgjør en ekstra belastning for øynene våre. Digital Lens tar hensyn til øyets bevegelser og synsavstanden som kreves når vi bruker digitale enheter. Det hjelper med å forebygge tretthet, slitne øyne og hodepine. Glassene fungerer utmerket til bruk hele dagen.

Les mer om Digital Lens her

Progressive briller

Etter passerte 40 år er ikke styrken man trenger for å se både på avstand og på nært den samme. Progressive brilleglass er da ofte den beste løsningen til daglig bruk. Glasset har avstandsstyrke i øverste del, og en gradvis overgang til lesestyrken lengre ned. På grunn av styrkeforskjellene i glasset vil progressive briller føles noe uvant i starten og krever ofte litt tilvenning. God kvalitet, riktig design, korrekt tilpassing og god informasjon gjør tilvenningen enklere og kjappere. Og vi snakker dager, ikke måneder!

SmartLife

Høsten 2020 lanserte Zeiss SmartLife. Dette er en serie brilleglass med nytt design, basert på måten vi beveger øynene på har forandret seg med en endret livsstil. Vi bruker mer tid på digitale enheter, og beveger blikket annerledes enn tidligere, med hyppigere og raskere skifte av fokus. Glassene er i tillegg optimalisert ut fra din alder og tar hensyn til økt pupillestørrelse i svakt lys, for å gi bedre skarphet under vanskelige synsforhold.

Les mer om SmartLife her.

Terminalbriller (databriller)

Langvarig arbeid fremfor skjerm er utfordrende for øyne og syn. Kravet til klart syn på en armlengdes avstand gjør at verken lesebriller eller progressive briller er egnet til denne type arbeid. Uten riktig tilpasset terminalbrille vil mange, ofte ubevisst, få en ukomfortabel arbeidsstilling som kan resultere i rygg- og nakkesmerter. Terminalglass er tilpasset synsavstanden mellom deg og skjermen og har et bredt synsfelt for nær og mellomavstand. Da kan øynene dine slappe av, og du får en egnet arbeidsstilling og en bedre arbeidshverdag.

Dersom du jobber en betydelig del av arbeidsdagen foran skjerm og har behov for terminalbriller, skal disse i henhold til arbeidsmiljøloven dekkes av arbeidsgiver. Les mer her.

Om ditt firma er interessert i en gunstig avtale på terminalbriller er det bare å ta kontakt. 

Vernebriller

Vi håndplukker selv våre leverandører og våre produkter. Vi ønsker å tilby et utvalg av vernebriller som er større, bedre og sprekere enn det som ellers finnes på markedet. Har du en utfordring, vis oss den, så skal vi se om vi kan løse den. Erfaringen er at mange vernebriller fungerer fint i butikk, men ikke fullt så godt når de skal brukes sammen med for eksempel støvmaske og hørselsvern. Dette må være med i vurderingen ved valg av innfatning. En grundig forståelse av oppgavene som skal utføres er også viktig for å levere riktig styrke og riktig type brilleglass.

DriveSafe

Sitter du mye bak rattet? DriveSafe er et glass spesialdesignet for å gi deg bedre syn ved kjøring. Dårlig vær, vanskelige kjøreforhold og stadig skiftende fokus mellom vei og dashbord er krevende. Brilleglasset har et design som gjør det enklere å skifte fokus raskt og ofte, og har en overflatebehandling som reduserer blending fra møtende trafikk. DriveSafe leveres både som enstyrke og progressive glass.

Les mer om DriveSafe her.

Bifokale glass

Bifokale glass har et synlig skille mellom avstand og nærstyrken i glasset. Fordelen med et bifokalt glass er at man oppnår et stort og godt synsfelt både på avstand og på nært. Bakdele er at glasset ikke har noen mellomsone. For noen er bifokale glass den beste løsningen.

Plager og øyesykdommer

Rødt øye

Røde øyne kan skyldes alt fra dårlig søvn til alvorlig øyesykdom. Forkjølelse, allergi, rusk og overanstrengelse kan gi røde øye. Tørre øyne kan også være en årsak, les mer her. Infeksjoner på og i øyet gir også rødhet. Vi ser etter årsak og løsning og henviser videre ved behov. Har du røde øyne uten kjent årsak bør dette kontrolleres. Ta kontakt for en time.  

Cataract – Grå stær

Cataract er en endring i strukturen i linsa i øyet som gjør at denne blir uklar. Dette er en normal forandring som kommer med årene. Linsa i øyet kan erstattes med en ny, klar linse ved en cataractoperasjonCataract er en vanlig årsak til redusert syn etter 60-70 -års alder. Fordi endringene skjer gradvis kan de være vanskelige å oppdage selv, og regelmessige kontroller er viktig for å sikre et godt syn.  

Glaucom – Grønn stær

Glaucom er en øyesykdom som gir forandringer på synsnerven og etter hvert gir områder i synsfeltet med redusert syn. Fordi forandringene kommer gradvis, og ikke rammer ytterste del av sidesynet, kan det oppstå store endringer før man oppdager disse selv. Den vanligste varianten av glaucom gir heller ingen symptomer som smerte eller rødhet og er derfor ikke mulig å oppdage selv. Er det oppstått utfall av synsfelt kan ikke disse reverseres, men ved tidlig oppdagelse av glaucom vil riktig behandling gjøre at man bremser utviklingen. Regelmessig undersøkelser med tanke på å oppdage glaucom er derfor svært viktig for å opprettholde et godt syn gjennom livet.  

AMD – Aldersrelatert Macula Degenerasjon 

Ser du dobbelt? Uklart? Opplever du prikker eller lysglimt i synsfeltet? Noen synsforstyrrelser er vanlige og harmløse, andre er tegn på alvorlige synstruende tilstander. Ta kontakt, så vurderer vi behov for videre undersøkelser og eventuell behandling. 

Andre øyesykdommer

Øyet er et avansert instrument og synet står for ca 80% av alle sanseinntrykk. En rekke forandringer kan oppstå, og det er viktig med regelmessige undersøkelser for å i størst mulig grad bevare et godt og funksjonelt syn gjennom livet. I tillegg vil generell helse påvirke synet, og mosjon, et sunt kosthold og å avstå fra røyking er viktig også for øynene dine.

Syn

Andre helserelaterte synsplager

Syn og generell helse henger tett sammen. Ved en synsundersøkelse vurderer vi både utsiden og innsiden av øyet ved hjelp av mikroskop, og vi tar bilde av øyebunnen. Dersom vi her oppdager forandringer som gir mistanke om andre sykdommer henviser vi videre til lege. Dette kan blant annet være tegn på høyt blodtrykk eller diabetes.  

Tips og råd

Bruksanvisning for briller

  • Håndvask, tåler verken oppvaskmaskin eller tørketrommel.
  • Ikke vask brillen med sandpapir. Heller ikke genser eller tørt papir på støvete briller, det vil også kunne lage riper.
  • Bruk begge hender når du tar brillen av og på.
  • Belegget på brilleglassene tåler ikke sterk varme. Det vil krakkelere, og glassene blir like enkle å se gjennom det er å se havbunnen på urolig sjø. Dashbordet i bilen en solrik dag er for varmt for brillene dine! Badstue også.
  • Vær forsiktig med kjemikalier. Vi anbefaler brillespray og rent vann. Mange vaskemidler, for eksempel Zalo, er for sterke for behandlingen på glassene, og du risikerer å ødelegge denne.
  • Ikke legg brillen med glasset ned mot bordflater, oppbevar brillen på nesen eller i etuiet.

Trenger brillen din en justering, nye neseputer eller en grundig rens?

 

Kom innom for en brilleservice, vi spanderer!

Normal slitasje og service

Etter to års bruk har du tatt brillen din av og på minst 730 ganger. Ofte det 5-dobbelte. Hvis du da konsekvent tar den av med ei hånd, og drar den litt til siden, så vil den over tid bli skjev. Om du velger å ikke ta den av, men sovner med brillen, så vil det garantert ikke hjelpe. Oppbevaring på hodet eller i jakkelommen er heller ikke å anbefale. Vil du ta godt vare på brillen tar du den av og på med begge hender, oppbevarer den i et rent etui, vasker den etter gitte anbefalinger og kommer innom for justering og service innimellom. En reservebrille kan være kjekt å ha i tilfelle du går på trynet i lyngen, skal på fest, kjøper hundevalp, får barnebarn og lignende.. 

Våre garantier og reklamasjoner

Vi har fokus på kvalitet og service! Justering av brillen er inkludert og koster aldri noe ekstra. Er du uheldig og riper opp glassene eller trenger nye deler til innfatningen gir vi 50% rabatt første år. Kjøper du kontaktlinser hos oss strekker vi oss langt for å hjelpe deg hvis du er uheldig og ødelegger noen. Gir vi deg en styrke eller et produkt som ikke fungerer bytter vi uten kostnad. På barnebriller skaffer vi deler kostnadsfritt så langt det lar seg gjøre. Ellers gjelder vanlig reklamasjonsrett som er to år.